Netwerkimpuls        Fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken

Publicaties

Je moet niet alles lezen, wat je gelooft      Loesje

Anne-Marie Poorthuis, Netwerkmultiloog en Netwerkprogramma, Eigentijdse Verbindingen, januari 2011


Anne-Marie Poorthuis, Werken met het Netwerkprogramma ivmJongeren, project Eigentijdse Verbindingen, 2010


Anne-Marie Poorthuid, Bouwen aan Netwerken in: Basisboek Integrale Veiligheid, Wouter Stol ea (red), Coutinho 2011


Anne-Marie Poorthuis, Tussen potentieel en praktijk. Onderzoekend bouwen met het netwerk als ordeningsprincipe, in: ruimte(maken) voor onderzoekende professionaliteit. Onder redactie van G.Smid en E. Rouwette, Van Gorcum, 2009.


Anne-Marie Poorthuis, Voorbereiden van publieken Paper International Conference Towards Knowledge Democracy, Leiden, augustus 2009


A.Poorthuis en L. Hoogerwerf, Netwerkverkenning Deventer, Duurzaamheid als kracht van de stad, Stichting Eigentijdse Verbindingen, 2008.


L.Hoogerwerf en A.Poorthuis, Netwerktraditie in de veehouderij, Wageningen UR, 2007


B.W. Zaalmink, C.T. Smit, H.E. Wielinga, F.A. Geerling-Eiff, L. Hoogerwerf Netwerkgereedschap voor vrije actoren. Methoden en technieken voor het succesvol begeleiden van netwerken. Wageningen UR, 2007


H.E. Wielinga, B.W. Zaalmink, R.H.M. Bergevoet, F.A. Geerling-Eiff, H. Holster, L. Hoogerwerf, M. Vrolijk Netwerken met vrije actoren. Stimuleren van duurzame innovaties met Netwerken in de Veehouderij. Wageningen UR, 2007


Jeanne Werkhoven, Interne netwerken als opportunities voor de organisatie, Afstudeeronderzoek Vrije Universiteit 2007


Anne-Marie Poorthuis (redactie) De kracht van netwerkbenadering Van Gorcum Assen, 2006


Anne-Marie Poorthuis, Lieke Hoogerwerf, Conny van der Bijl De aandacht voor het netwerk bij ondernemen en organiseren Uitgeverij De Arend Kortenhoef, 2004


Anne-Marie Poorthuis e.a red. Ketens en netwerken, een zoektocht naar samenhang Lemma, november 2003.


Lieke Hoogerwerf e.a. (redactie) Kruispunt van veranderen Lustrumuitgave Sturen van Veranderingen in Organisaties, Sioo, 2003


Anne-Marie Poorthuis Betrokken bij innovatie Onderzoek Universiteit Utrecht, augustus 2003


Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf Leren organiseren met netwerkorganiseren in: Sioo facetten, Uitgeverij Lemma, januari 2003.


Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf Netwerkorganiseren als continue veranderingsstrategie in: Veranderend ondernemen in de non-profitsector, Elsevier, januari 2003


Lieke Hoogerwerf Ruimte scheppen voor vernieuwend leren met organisatiewerkplaatsen in: HRD themanummer, januari 2003.


Frans van Eijnatten, Anne-Marie Poorthuis, Jaap Peters (redactie) Inleiding in Chaosdenken, Theorie en Praktijk Uitgeverij van Gorcum BV, september 2002.


Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf Meebewegen met de veranderende wereld in: Inleiding Chaosdenken, Theorie en Praktijk, redactie Frans van Eijnatten, Anne-Marie Poorthuis en Jaap Peters, Uitgeverij van Gorcum BV, september 2002.


Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf The Network Multilogue: A Chaos Approach to Organizational Design in: Journal of Organizational Change Management, Vol. 15 No 4, July 2002


Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf Spelen met netwerkorganiseren in de netwerkmultiloog in: 'Werkconferenties als ontmoetingsplaatsen voor verandering, redactie A. van den Berge en F. Wortelboer, Uitgeverij van Gorcum BV, april 2002.


Anne-Marie Poorthuis en Lieke Hoogerwerf, Netwerkmultiloog, de regels van het spel Uitgeverij De Arend Kortenhoef, 2000


Eijnatten, F.M. van, & Hoogerwerf, E.C. (1999) A short introduction to multi-logue STS Roundtable Meeting, Monterey, California, USA, October 27


Lieke Hoogerwerf, Opnieuw leren organiseren, Lemma (proefschrift KU Nijmegen), 1998


Boudewijns, J.M. & E.C. Hoogerwerf (1997) Ongeschreven regels als handvat voor verbetering van het leervermogen van organisaties Paper voor de 8e NOBO onderzoeksdag, Eindhoven.


Hoogerwerf, E.C. & Naber, J.L.G. (1996) Leren sociotechnisch te veranderen In: Sociotechnisch ontwerpen, F.M. van Eijnatten (red.). Lemma, Utrecht


Hoogerwerf, E.C. (1996) Simulatie leertrajectendialoog In: Sociotechnisch ontwerpen, F.M. van Eijnatten (red.). Lemma, Utrecht


Fruytier, B.G.M., Timmerhuis, V.C.M., Hoogerwerf, E.C. & Sluijs, E. van der (1995) Mensen in onderzoek. Het mobiliseren van human resources in wetenschapsorganisaties Van Gorcum, Assen.


Hoogerwerf, E.C. (1994) Coachen is zelf ook leren In: Panta Rhei, 4 (2) p. 1-4, ST-Groep, Oss.

Bijdragen Management & Consulting

Anne-Marie Poorthuis was van 2002 tot en met januari2006 verantwoordelijk voor de rubriek 'Over Organiseren gesproken' in het tijdschrift Management & Consulting. In deze rubriek introduceerde zij organisatiethema's en nodigde organisatieadviseurs en andere betrokkenen uit om deze thema's nader te onderzoeken.


De organisatie in gesprek 2005/6


Besturen van de netwerksamenleving 2005/3 en 2005/4 en 2005/5


Verhoudingen bestuurder/manager en adviseur 2005/1 en 2005/2


Innovatie onderzoeken 2004/5 en 2004/6


Vraagstuk zoekt leider 2004/4


Bouwplaatsen met organiseervermogen 2004/2 en 2004/3


Organiseren als maatschappelijk vraagstuk 2003/6 en 2004/1


Ontmoetingen tussen organisatieadvies en coaching 2003/3 en 2003/4 en 2003/5


De dynamiek van beroepsverenigingen 2002/8 en 2003/1 en 2003/2


Meebewegen met de veranderende wereld van de organisatieadviseur 2002/4 en 2002/5_6 en 2002/7

Bijdragen NVOA nieuws

Anne-Marie Poorthuis De NVOA-salon in: NVOA-Nieuws; Themanummer Vraagstuk zoekt leider, 2004 nummer 2 (10)Anne-Marie Poorthuis Verenigen van ondernemen en organiseren in: NVOA-Nieuws; Themanummer Vraagstuk zoekt leider, 2004 nummer 2 (22)


Anne-Marie Poorthuis en Harmien Ruules Gedeeld leiderschap in: NVOA-Nieuws; Themanummer Vraagstuk zoekt leider, 2004 nummer 2 (38)


Floor Basten & Anne-Marie Poorthuis Een onderzoekende organisatie ontmoet in: Verandering in ontmoeting NVOA-Nieuws Themanummer, redactie Laura Babeliowsky e.a., NVOA, november 2003


Anne-Marie Poorthuis, Innoveren van organiseren in: Verandering in ontmoeting
NVOA-Nieuws Themanummer, redactie Laura Babeliowsky e.a., NVOA, november 2003


Netwerkimpuls       In beweging gezet en tot leven gebracht       Koninginneweg 98 1241 CX Kortenhoef contact