Netwerkimpuls        Fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken

Anne-Marie Poorthuis

Anne-Marie Poorthuis
Partner in Netwerkimpuls
Directeur Stichting Eigentijdse Verbindingen
Koninginneweg 98
1241 CX Kortenhoef
035-6564636
poorthuis@netwerkimpuls.nl
poorthuis@eigentijdseverbindingen.nl

organisatieadviseur, (tijdelijk) leider en onderzoeker
Een grenzeloze nieuwsgierigheid naar het verschijnsel organisatie, de netwerkrelatie als vertrekpunt, vertrouwen op eenvoud en enthousiasme voor het werken aan organisatievraagstukken, motiveren mij om als organisatieadviseur, (tijdelijk) leider en onderzoeker te werken.

Enkele projecten en programma's

 • Algemene presentatie
 • Promotieonderzoek 'Besturen van netwerkrelaties'
 • Organiseren van netwerkleren in het VO (voortgezet onderwijs) in samenwerking met het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit
 • Netwerkprogramma 'in verband met jongeren', in samenwerking met de welzijnsorganisaties van Rhenen, Driebergen, Wijk bij Duurstede, Ede en Wageningen
 • Netwerkprogramma 'Cooperatief Hogeschoolwerk', Zutphen
 • Onderzoekend bouwen aan kleinschalig wonen Pleyade Arnhem. De stap naar kleinschalige wooneenheden van zes bewoners met dementie is nu gemaakt, maar hoe blijven we dat bewust vanuit de bewoner organiseren?
 • Women for Water: ontwikkelen van werkwijzen voor het bouwen aan netwerken en partnerschap rond vraagstukken van communities voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in verschillende regio's in de wereld
 • Soroptimists go for water: train de trainer in netwerkanalyse rond vraagstukken van water en sanitatie
 • Netwerken in de Veehouderij: kan netwerken in de veehouderij (weer) traditie worden?
 • School maken met Maria Montessori, een kosmische benadering van onderwijs: met behulp van de netwerkbenadering vertalen van de principes van Maria Montessori naar de actualiteit van organiseren van onderwijs. Samenwerking met Jos Werkhoven, Uitgeverij De Arend
 • Deventer duurzaam in gesprek: organiseren van het gesprek in de stad rond duurzaamheid zie Eigentijdse Verbindingen

Achtergrond

Na bijna 15 jaar in management- en directiefuncties in de gezondheidszorg, ben ik in 1990 gestart met mijn bedrijf voor organisatie- en informatievraagstukken met als leidend thema 'Verbinding in Organiseren'. Midden jaren negentig ben ik dat netwerkorganiseren gaan noemen en expliciet gaan werken vanuit een netwerkbenadering.


Eind jaren negentig heb ik samen met een collega het initiatief genomen tot Netwerkimpuls. Als organisatieadviseur en -onderzoeker werk ik vanuit Netwerkimpuls aan een fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken met het netwerk als ordeningsprincipe. Bij deze aanpak nodig ik betrokkenen uit om als nieuwsgierig onderzoeker in de organisatie te staan en bij te dragen aan het vermogen van de organisatie(s) om organisatievraagstukken aan te kunnen.


Sinds 1995 werk ik tevens samen met mijn partner, Jos Werkhoven in Onderwijsuitgeverij De Arend.
Sinds 2007 ben ik ook directeur van de Stichting Eigentijdse Verbindingen en organiseer ik netwerkprogramma's rond maatschappelijke vraagstukken.

Organisatievraagstukken
De organisatievraagstukken die op mijn pad komen, zijn heel verschillend zoals vragen voor ontwikkelingstrajecten, samenwerking in en tussen organisaties, innovatie, bouwen van netwerken, organisatieonderzoek, afstemming tussen organiseren en informatiseren, tijdelijk leidinggeven en ondersteuning van bestuur en management.
Mijn benadering van organisaties is een netwerkbenadering. Dit heeft tot gevolg dat ik altijd zowel vanuit ingrediŽnten als vanuit samenhang naar de organisatie kijk. Mijn opdrachten beginnen zoals voor mij, door de aandacht voor het netwerk, ondernemen en organiseren steeds weer begint: met het helder krijgen van de vertrekpunten van de organisatie en de diverse betrokkenen daarbij.

Promotieonderzoek
Gedreven door mijn nieuwsgierigheid ben ik voortdurend bezig met onderzoek. Een promotieonderzoek 'Besturen van netwerkrelaties is in voorbereiding

Studies
Mijn organisatiestudies zijn vanaf de jaren zeventig gevoed door de communicatieve systeembenadering en de systeemdynamica, daar is in de jaren tachtig het chaos- en complexiteitsdenken bijgekomen en midden jaren negentig de netwerkbenadering. Daarbij heb ik ook de informatisering van de samenleving op de voet gevolgd.
Ik heb verschillende studies gedaan. Na een propedeuse psychologie, een opleiding jeugdwelzijnswerk, een MO-B opleiding Sociale Pedagogiek en Andragogiek en een postacademische opleiding organisatiekunde heb ik eind jaren tachtig Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd in Utrecht met de afstudeerrichting Organisatie en Informatie.

terug

Netwerkimpuls       In beweging gezet en tot leven gebracht       Koninginneweg 98 1241 CX Kortenhoef contact