Netwerkimpuls       Fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken

Literatuur netwerken in de veehouderij

Vanuit het onderzoeksprogramma Netwerken in de Veehouderij zijn ruim 120 netwerken begeleid. Het onderzoeksprogramma heeft haar ervaringen en resultaten van het begeleiden van de netwerken gepubliceerd in een reeks publicaties. Ze worden ge´llustreerd met veel voorbeelden uit de praktijken van veehouderijnetwerken

H.E. Wielinga, B.W. Zaalmink et al(2008) Networks with free actors. Wageningen UR

H.E. Wielinga, B.W. Zaalmink et al(2007) Netwerken met vrije actoren. Wageningen UR

B.W. Zaalmink et al(2007) Netwerkgereedschap voor vrije actoren. Wageningen UR

A.Booy et al (2007) Zit er energie, dan kan alles. Wageningen UR

A.Booy et al (2008) Hoort, zegt het voort..... Wageningen UR

L. Hoogerwerf en A. Poorthuis (2007) Netwerktraditie in de veehouderij. Wageningen UR

E. Teenstra (2007) Leergeschiedenissen 2006. Wageningen UR

Bartels (2009) Evaluatie Netwerken in de Veehouderij tbv Ministerie van Landbouw

Bartels (2009) Evaluatie Praktijknetwerken tbv Ministerie van Landbouw

Netwerkimpuls       In beweging gezet en tot leven gebracht       Koninginneweg 98 1241 CX Kortenhoef contact