Netwerkimpuls        Fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken

De Netwerkmultiloog«

De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie, project of ander verband te betrekken bij een organisatiethema. De netwerkmultiloog heeft een conferentietoepassing van ÚÚn of meer dagen en een organisatietraject over een periode van bijvoorbeeld twee maanden.

Gebruik
De netwerkmultiloog kan worden beschouwd als een kennisvernieuwend netwerkgesprek rond een bepaald thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt gevoerd. De netwerkmultiloog kan gebruikt worden in elke setting waar betrokkenen, zoals bedrijven, netwerkorganisaties, grootschalige projecten en ketens, gemeenschappelijke thema's hebben en daar aandacht en invulling aan willen geven.

Start netwerkmultiloog
De netwerkmultiloog vertrekt vanuit het thema en begint dan met een uitwisseling van beelden en het kiezen van invalshoeken via een brainstormsessie. De deelnemers vormen subgroepen per invalshoek.

Ronden
Vervolgens worden er ronden gedraaid. Een netwerkmultiloog bestaat uit minimaal drie ronden. Elke ronde wordt een rondevraag bepaald waarmee subgroepen vanuit de eigen invalshoek het thema gaan onderzoeken.

Een ronde heeft een vast ritme van stappen

  • plenair vertrekken vanuit het thema
  • en vaststellen van de gemeenschappelijke vraag,
  • onderzoek in subgroepen vanuit de eigen invalshoek,
  • plenaire presentatie per subgroep,
  • verhelderende vragen per presentatie,
  • waardering per presentatie voor de bijdrage aan het thema,
  • loslaten en opnieuw beginnen.

De werkruimte
De ideale werkruimte is een ruimte waar alle subgroepen rustig maar in het besef van andere invalshoeken kunnen onderzoeken.

Achtergrond Netwerkmultiloog«
Bij de ontwikkeling van de netwerkmultiloog hebben we een relatie gelegd tussen onze principes van netwerkorganiseren en de methode van open gaming die prof. Andrey Zaitsev en dr. Tatjana Artemova begin jaren '90 vanuit het Kaluga Institute of Sociology hebben ontwikkeld om met grote groepen belangrijke thema's te onderzoeken. Wij hebben onze ervaringen met deze Russische methode geanalyseerd en meegenomen bij het ontwikkelen van de netwerkmultiloog.

Merk als identiteit
De netwerkmultiloog« is als merk geregistreerd om de methode identiteit te geven, niet om beperkingen te stellen aan het gebruik. Ge´nteresseerden worden uitgenodigd de methode van de netwerkmultiloog te verkennen en ervaringen uit te wisselen.

terug naar netwerkwijzen

Netwerkimpuls       In beweging gezet en tot leven gebracht       Koninginneweg 98 1241 CX Kortenhoef contact