Netwerkimpuls        Fundamentele aanpak van organisatie- en samenlevingsvraagstukken

De aandacht voor het netwerk

Netwerkbenaderingen zijn van alle tijden en voor sommige mensen vanzelfsprekend. Het gaat om meervoudig naar relaties kijken, verbindingen maken en de kunst om in te spelen op de dynamiek van organisaties en samenleving. Toch wordt deze bestuurskunst vaak ter zijde geschoven en is de sturing vanuit instituties en regels dominant.

Als beweging in de samenleving kende de netwerkorganisatie eind jaren negentig een enigszins oppervlakkige 'hype'. De netwerkorganisaties waren in die tijd sterk ge´nspireerd door snelheid en korte termijn winsten. Daarmee waren ze ook vluchtig. Thans komt de aandacht voor de netwerkbenadering weer op en vraagt om verdieping. Dat is geen toeval. Het besef wordt groter dat de aandacht in organisaties veel en eenzijdig gericht is op het functioneel beheersen van potentieel en werk. En veel organisaties lopen daarin vast.

Ook wordt steeds duidelijker dat de verhouding van bedrijven tot de samenleving eenzijdig economisch is. Het organiseren van samenleven als geheel vraagt aandacht. Hoe bouwen bedrijven mee aan de samenleving? Naast de economische verhoudingen is dan de vraag hoe bedrijven zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken, innovatie en kennispotentieel.

Al met al worden organisaties en samenleving steeds complexer ervaren. Met de netwerkbenadering geven we organisch en dynamisch structuur aan deze complexiteit. Een structuur die we eenvoudig en steeds opnieuw kunnen laten ontstaan door bij de kern te beginnen en te beseffen dat alles er toe doet, maar verschillend betrokken is.

Een hulpmiddel voor het analyseren van betrokkenheid is de netwerkanalyse.

Netwerkimpuls       In beweging gezet en tot leven gebracht       Koninginneweg 98 1241 CX Kortenhoef contact